Muzyczne i poetyckie podróże do Rzymu

Originally published at: https://muzykawlegionowskim.pl/wydarzenie/muzyczne-i-poetyckie-podroze-do-rzymu/

– Petrarka, Vivaldi, Händel, Fellini

Muzyczne i poetyckie podróże do Rzymu

wystąpią:

Ayako Ono – sopran

Legionowska Orkiestra Barokowa pod dyr. Michała Junga

Zenek Durka – śpiew, fortepian, recytacja

Wstęp – bezpłatne wejściówki dostępne w MOK Legionowo od 2 IX 2019

Program koncertu:
Giulio Caccini (1545 – 1618) – Dolcissimo sospiro
Luzzasco Luzzaschi (ok. 1545 – 1607) – O primavera
Pietro Torri (1650 – 1737 ) – Quando il flebile usignolo
Maurizio Cazzati (1620 – 1677) – Acclamate de Terra
G. F. Handel (1685 – 1759 ) – Tu solcasti il mare infido
Antonio Vivaldi (1678 – 1741 ) – Concerto in do minore RV. 766
G. F. Handel (1685 – 1759 ) – Koncert organowy op. 4 nr 5
Adam Jarzębski (zm. 1648) – Chromatica
Francesco Petrarca (1304 – 1374) – Sonety do Laury (wybór)

organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
Stowarzyszenie Instytut Muzyki Dawnej

patronat:
Włoski Instytut Kultury w Warszawie
Polskie Towarzystwo Bachowskie

Zapraszamy Państwa w podroż po drogach wiodących do Rzymu. Jak wiadomo, prowadzą tam wszystkie drogi, a wszystkich przecież nie przejdziemy – wybraliśmy zatem kilka z nich, te, które wydawały nam się znaczące zarówno dla nas samych, jak i dla kultury włoskiej, bo z niej będziemy podczas tej podróży czerpali inspiracje.
Drugie spotkanie będzie miało miejsce 15 września. Jego głównym podmiotem będzie Legionowska Orkiestra Barokowa, której fascynacja muzyką włoską XVI i XVII wieku, przełożona na program prezentujący dokonania istotnych kompozytorów tego czasu, stała się dla nas źródłem pomysłu dla wydarzenia „Drogi do Rzymu”. Usłyszymy utwory Giulio Cacciniego, Luzzasco Luzzaschiego, Pietro Torri`ego, Maurizio Cazzatiego, G. F. Handla, Antonio Vivaldiego, a także Polaka Adama Jarzębskiego, który podróżował do Rzymu, aby uczyć się u włoskich mistrzów. Brzmienie barokowych instrumentów legionowskiej orkiestry pod dyr. Michała Junga wzbogacone będzie sopranem Ayako Ono, japońskiej śpiewaczki osiadłej we Włoszech; to najdalsza droga do Rzymu odnotowana w naszym wydarzeniu.
Prezentacje muzyczne uzupełnione będą recytacjami wybranych utworów Petrarki z cyklu Sonety do Laury. Poeta ten na swojej „drodze do Rzymu” wniósł do światowej literatury język włoski, wcześniej uznawany za „pospolity”, tworząc też trwały kanon europejskiej liryki miłosnej. Wizualizację krajobrazów towarzyszących wędrującym ku Rzymowi zapewnią obrazy namalowane przez Jacka Malinowskiego, polskiego malarza zafascynowanego włoskim światłem, odwiedzającego często kraj Petrarki i Felliniego w poszukiwaniu natchnienia.
Mamy nadzieję, że te okruchy włoskiej kultury, ułożone przez nas przy różnych drogach do Rzymu, będą dla Państwa inspiracją do refleksji oraz sprowokują do dalszych samodzielnych podróży estetycznych.