VI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Zaczarowany fortepian”

muzyka-poważna

#1

Originally published at: https://muzykawlegionowskim.pl/wydarzenie/vi-ogolnopolski-konkurs-pianistyczny-zaczarowany-fortepian/

Konkurs, którego organizatorem jest Ośrodek Kultury w Wieliszewie, skierowany jest do młodych pianistów nie związanych ze szkołami muzycznymi, a więc rozwijających swoje muzyczne zainteresowania amatorsko. Jego celem jest prezentacja osiągnięć młodych adeptów pianistyki, poszerzanie znajomości literatury fortepianowej oraz wymiana pedagogicznych doświadczeń czuwających nad ich rozwojem instruktorów. Występujący w charakterze gospodarzy pianiści z sekcji fortepianu Ośrodka Kultury w Wieliszewie będą mogli skonfrontować swoje umiejętności z rówieśnikami spoza granic gminy, i vice versa. Kto wie czy przy tej okazji w sali koncertowej Gminnego Centrum Kultury w Łajskach nie objawi się młody talent na miarę następcy Rafała Blechacza?

Przesłuchania konkursowe (z udziałem publiczności, wstęp wolny) zostaną przeprowadzone w czterech grupach wiekowych: I (do lat 9), II (10-13 lat), III (14-17 lat), IV (18+). Fachowej oceny poszczególnych prezentacji dokona trzyosobowe jury, w którego składzie zasiądą cenieni specjaliści z dziedziny pianistyki i pedagogiki – znani z dotychczasowych edycji Aleksandra Kowalik Burdzy i Anna Liszewska oraz po raz pierwszy w jury konkursu Anna Lewicka-Capiga.